DSG de Volkswagen

És un sistema de transmissió automàtica de doble embragatge, herència

de la competició, que permet uns canvis de marxa mes rapids, mes suaus

i amb menys despesa d'energia.

Amb el DSG, Volkswagen és el primer fabricant MUNDIAL  en desenvolupar

una caixa de cxanvis automàtica de doble embragatge produïda en sèrie.

Una complexitat enorme i un control mecànic - hidràulic - electrònic

impressionant. Comença el ball . . .